TX San Antonio Stock Show Shoot

|||::
3201 E Houston St, San Antonio, TX 78219